Про заборону збору коштів з батьків, учнів школи

03.01.2018 12:52

ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ№5

ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

03.01.2018                                                                                           № 

м. Шпола

Про заборону збору коштів 
з батьків, учнів школи

 

         Керуючись статтею 53 Конституції України, Законами України «Про освіту»,  «Про засади запобіганню та протидії корупції»,  «Про доступ до публічної інформації»,  відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні кошти», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222, та з метою запобігання збору коштів з батьків учнів і вихованців, попередження надходження звернень  батьків учнів школи

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                Педагогічним працівникам:

1.1. Не допускати ініціювання збору коштів від батьків учнів, встановлення обов’язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків учнів, не передбачених статутом закладу, нормативно-правовими актами тощо.

1.2. Заборонити збір коштів педагогічними працівниками з батьків учнів школи на проведення ремонтів, утримання навчального закладу, подарунки школі.

2. Заборонити втручання педагогічних працівників у діяльність благодійних фондів.

3. Класним керівникам довести до відома голів батьківських комітетів класів щодо необхідності звітування про надходження та використання благодійних і спонсорських коштів перед батьківським колективами, громадськістю, на веб-сайті школи.

4. Соціальному педагогу Реві О.М.:

Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківських комітетів, громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

5. Всім педагогам школи:

5.1.  Неухильно виконувати вимоги чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб. Благодійні внески можуть здійснюватися виключно на  добровільних засадах та у безготівковій формі на спецрахунок міської ради з обов’язковим оформленням відповідної  бухгалтерської документації згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи .

5.3. Щорічно проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківською радою та  громадськістю.

6. Вчителям-предметникам заборонити здійснювати будь-які  фінансові операції у навчальному закладі та надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

7. Інвентаризаційній комісії: 

7.1. Покращити роботу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих   як благодійна допомога.

8. Лаборанту школи Завгородній М.С.:

8.1. Ознайомити з наказом всіх працівників  школи  під особистий підпис.

8.2. Наказ розмістити на сайті закладу.

8.3. До 1 числа кожного місяця розміщувати публічну інформацію на сайті школи.

9. Адміністрації школи:

9.1. У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                       С.В.Сотник

 

 

—————

Назад