Як згуртувати класний колектив

14.03.2018 14:19

    Колектив учнів – це група дітей, яка взаємодіє на основі навчальної діяльності в школі, має певний ступінь згуртованості й соціальної зрілості й володіє неповторною соціальною психікою.

    Згуртованість учнівського колективу – це про­цес формування особливого типу зв'язків в ньому, що дозволя­ють зовнішньо задану структуру перетворити в психологічну спільноту, в системний психологічний організм, який живе за своїми законами.

    Практичний психолог школи Завгородня М.С. провела на базі 8 класу тренінг на тему «Згуртування класного колективу», маючи на меті формування сприятливого психологічного клімату в класі, покращення взаємодії між учнями, усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функції у класі, розвивати уміння працювати в команді. Учні виконували тренінгові вправи, намагалися зрозуміти зв'язок між дією і її наслідком, зрозуміли важливість згуртованого учнівського колективу.

—————

Назад